html 颜色名


目前所有浏览器都支持以下颜色名。

141个颜色名称是在html和css颜色规范定义的(17标准颜色,再加124)。下表列出了所有颜色的值,包括十六进制值。

remark 提示: 17标准颜色:黑色,蓝色,水,紫红色,灰色,绿色,石灰,栗色,海军,橄榄,橙,紫,红,白,银,蓝绿色,黄色。点击其中一个颜色名称(或一个十六进制值)就可以查看与不同文字颜色搭配的背景颜色。:


按颜色名排序

按十六进制的值排序

单击一个颜色名或者 16 进制值,就可以查看与不同文字颜色搭配的背景颜色。

color namehexcolor
aliceblue #f0f8ff 
antiquewhite #faebd7 
aqua #00ffff 
aquamarine #7fffd4 
azure #f0ffff 
beige #f5f5dc 
bisque #ffe4c4 
black #000000 
blanchedalmond #ffebcd 
blue #0000ff 
blueviolet #8a2be2 
brown #a52a2a 
burlywood #deb887 
cadetblue #5f9ea0 
chartreuse #7fff00 
chocolate #d2691e 
coral #ff7f50 
cornflowerblue #6495ed 
cornsilk #fff8dc 
crimson #dc143c 
cyan #00ffff 
darkblue #00008b 
darkcyan #008b8b 
darkgoldenrod #b8860b 
darkgray #a9a9a9 
darkgreen #006400 
darkkhaki #bdb76b 
darkmagenta #8b008b 
darkolivegreen #556b2f 
darkorange #ff8c00 
darkorchid #9932cc 
darkred #8b0000 
darksalmon #e9967a 
darkseagreen #8fbc8f 
darkslateblue #483d8b 
darkslategray #2f4f4f 
darkturquoise #00ced1 
darkviolet #9400d3 
deeppink #ff1493 
deepskyblue #00bfffjs随机数 
dimgray #696969 
dodgerblue #1e90ff 
firebrick #b22222 
floralwhite #fffaf0 
forestgreen #228b22 
fuchsia #ff00ff 
gainsboro #dcdcdc 
ghostwhite #f8f8ff 
gold #ffd700 
goldenrod #daa520 
gray #808080 
green #008000 
greenyellow #adff2f 
honeydew #f0fff0 
hotpink #ff69b4 
indianred  #cd5c5c 
indigo  #4b0082 
ivory #fffff0 
khaki #f0e68c 
lavender #e6e6fa 
lavenderblush #fff0f5 
lawngreen #7cfc00 
lemonchiffon #fffacd 
lightblue #add8e6 
lightcoral #f08080 
lightcyan #e0ffff 
lightgoldenrodyellow #fafad2 
lightgray #d3d3d3 
lightgreen #90ee90 
lightpink #ffb6c1 
lightsalmon #ffa07a 
lightseagreen #20b2aa 
lightskyblue #87cefa 
lightslategray #778899 
lightsteelblue #b0c4de 
lightyellow #ffffe0 
lime #00ff00 
limegreen #32cd32 
linen #faf0e6 
magenta #ff00ff 
maroon #800000 
mediumaquamarine #66cdaa 
mediumblue #0000cd 
mediumorchid #ba55d3 
mediumpurple #9370db 
mediumseagreen #3cb371 
mediumslateblue #7b68ee 
mediumspringgreen #00fa9a 
mediumturquoise #48d1cc 
mediumvioletred #c71585 
midnightblue #191970 
mintcream #f5fffa 
mistyrose #ffe4e1 
moccasin #ffe4b5 
navajowhite #ffdead 
navy #000080
那布礼斯被指是政治分肥案和马南巴耶资金案的幕后首脑。
长大后,她先是靠着一双巧手成为理髮师,每天为人剪掉千丝万缕;如今更凭着一双巧手,成为一名实实在在的手作人,开办了拼布包教学工作坊。
长大后,她先是靠着一双巧手成为理髮师,每天为人剪掉千丝万缕;如今更凭着一双巧手,成为一名实实在在的手作人,开办了拼布包教学工作坊。
沿着涉地岬的海岸道路,一栋栋在建的酒店散布两边,围栏上还写着中文宣传语。
 
oldlace #fdf5e6 
olive #808000 
olivedrab #6b8e23 
orange #ffa500 
orangered #ff4500 
orchid #da70d6 
palegoldenrod #eee8aa 
palegreen #98fb98 
paleturquoise #afeeee 
palevioletred #db7093 
papayawhip #ffefd5 
peachpuff #ffdab9 
peru #cd853f 
pink #ffc0cb 
plum #dda0dd 
powderblue #b0e0e6 
purple #800080 
red #ff0000 
rosybrown #bc8f8f 
royalblue #4169e1 
saddlebrown #8b4513 
salmon #fa8072 
sandybrown #f4a460 
seagreen #2e8b57 
seashell #fff5ee 
sienna #a0522d 
silver #c0c0c0 
skyblue #87ceeb 
slateblue #6a5acd 
slategray #708090 
snow #fffafa 
springgreen #00ff7f 
steelblue #4682b4 
tan #d2b48c 
teal #008080 
thistle #d8bfd8 
tomato #ff6347 
turquoise #40e0d0 
violet #ee82ee 
wheat #f5deb3 
white #ffffff 
whitesmoke #f5f5f5 
yellow #ffff00 
yellowgreen #9acd32